Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Witajcie na kierunku, którego jeszcze nie było

Program:

program studiów tworzony w korespondencji z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Filologii Słowiańskiej IFS (Intensive Research Studies)

Wyróżniają nas:

indywidualizacja programu studiów, wsparcie certyfikowanych tutorów akademickich i umiędzynarodowienie

Podążamy za rynkiem pracy:

oferta edukacyjna przygotowana w oparciu o potrzeby rynku pracy (specjalności: Język – Przekład – Publikacja oraz Media – Kultura - Dyplomacja)

podróżujemy po Bałkanach

zobacz film z ostatniej wyprawy

Nasze ostatnie wyprawy

idub_logo
Kierunek otrzymał wsparcie w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
w konkursach 077 oraz 078 na tworzenie programów studiów Research Intensive Studies