Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej „Instytut Filologii Słowiańskiej”, „My” lub „Uniwersytet”) oraz informuje użytkowników naszej strony internetowej o celu, zakresie i sposobach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jest Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, e-mail: slavic@amu.edu.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez Instytut Filologii Słowiańskiej jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz umożliwienie Państwu korzystania z dostępnych na niej usług i informacji. Gromadzone dane osobowe mogą być używane w następujących celach:

a) udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

b) realizacji procesu rekrutacyjnego w przypadku składania aplikacji o przyjęcie na studia,

c) przesyłania informacji o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością Instytutu Filologii Słowiańskiej,

d) ewentualnie, dla celów marketingowych, o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Instytut Filologii Słowiańskiej przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzanie danych wymaga takiej zgody,

b) niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d) prawnie uzasadnionego interesu Instytutu Filologii Słowiańskiej lub strony trzeciej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ochrona danych

Instytut Filologii Słowiańskiej stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie w związku z rozwojem technologii, zmianą przepisów prawnych lub z innych istotnych powodów. O wszelkich zmianach będziemy informować, zamieszczając aktualizacje na naszej stronie internetowej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail: slavic@amu.edu.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 28-07-2023

Z poważaniem,

Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu